۴ اسفند, ۱۳۹۴
photoshop-04-1-1024x408

قسمت ۰۴ آموزش PhotoShop

مباحث  ویدیوی قسمت ۰۴ آموزش Photoshop  : ابزارهای رنگ : Color Picker Swatches Color Eyedropper Brush Tool New Layer Canvas Size […]
۴ اسفند, ۱۳۹۴
photoshop-03

قسمت ۰۳ آموزش PhotoShop

مباحث  ویدیوی قسمت ۰۳ آموزش Photoshop  : و نکات Layers Opacity/Fill و نکات Transform Smart Object نکات History/Undo-Redo Zoomو نکات Layers […]
۴ اسفند, ۱۳۹۴
photoshop-02

قسمت ۰۲ آموزش PhotoShop

مباحث  ویدیوی قسمت ۰۲ آموزش Photoshop  : و نکات Layers Opacity/Fill و نکات Transform Smart Object نکات History/Undo-Redo Zoomو نکات Layers […]
۴ اسفند, ۱۳۹۴
photoshop-01

قسمت ۰۱ آموزش PhotoShop

مباحث  ویدیوی قسمت ۰۱ آموزش Photoshop  : معرفی نرم افزار New Page Move امیدوارم از دیدن ویدیوی قسمت ۰۱ آموزش Photoshop لذت ببرید. شاد و سربلند باشید. […]
۴ اسفند, ۱۳۹۴
Vray-03

قسمت ۰۳ آموزش V-ray و پست پروداکشن

مباحث  ویدیوی قسمت ۰۳ آموزش V-ray و پست پروداکشن : V-ray Materials Part 1 امیدواریم از ویدیوی قسمت ۰۳ آموزش V-ray […]
۴ اسفند, ۱۳۹۴
Vray-02

قسمت ۰۲ آموزش V-ray و پست پروداکشن

مباحث  ویدیوی قسمت ۰۲ آموزش V-ray و پست پروداکشن : V-ray  IES V-ray Sun امیدواریم از دیدن ویدیوی قسمت ۰۲ آموزش V-ray و […]
۴ اسفند, ۱۳۹۴
Vray-01

قسمت ۰۱ آموزش V-ray و پست پروداکشن

مباحث  ویدیوی قسمت ۰۱ آموزش V-ray و پست پروداکشن : v-ray light type : Plan Sphear Mesh Dome امیدواریم از دیدن ویدیوی […]
۴ اسفند, ۱۳۹۴
00

قسمت ۰۰ آموزش V-ray و پست پروداکشن

قسمت ۰۰ آموزش V-ray و پست پروداکشن، به معرفی، نصب و راه اندازی V-ray بر روی کامپیوتر شما می پردازد. […]
۴ اسفند, ۱۳۹۴
3Ds-MAX-04

قسمت ۰۴ آموزش ۳Ds MAX

مباحث  ویدیوی قسمت ۰۴ آموزش ۳Ds MAX : Geometry Creates : (Box-Cone-Sphere-Geo sphere-Cylinder-Tube-Tours-Pyramid-Teapot-Plan) امیدوارم از دیدن ویدیوی قسمت ۰۴ آموزش ۳Ds MAX […]
۴ اسفند, ۱۳۹۴
3Ds-MAX-03-1024x408

قسمت ۰۳ آموزش ۳Ds MAX

مباحث  ویدیوی قسمت ۰۳ آموزش ۳Ds MAX : Main Toolbar رازهای مخفی Hot Keys امیدوارم از دیدن ویدیوی قسمت ۰۳ آموزش ۳Ds […]