۴ اسفند, ۱۳۹۴
3Ds-MAX-04

قسمت ۰۴ آموزش ۳Ds MAX

مباحث  ویدیوی قسمت ۰۴ آموزش ۳Ds MAX : Geometry Creates : (Box-Cone-Sphere-Geo sphere-Cylinder-Tube-Tours-Pyramid-Teapot-Plan) امیدوارم از دیدن ویدیوی قسمت ۰۴ آموزش ۳Ds MAX […]
۴ اسفند, ۱۳۹۴
3Ds-MAX-03-1024x408

قسمت ۰۳ آموزش ۳Ds MAX

مباحث  ویدیوی قسمت ۰۳ آموزش ۳Ds MAX : Main Toolbar رازهای مخفی Hot Keys امیدوارم از دیدن ویدیوی قسمت ۰۳ آموزش ۳Ds […]
۴ اسفند, ۱۳۹۴
3Ds-MAX-02

قسمت ۰۲ آموزش ۳Ds MAX

مباحث  ویدیوی قسمت ۰۲ آموزش ۳Ds MAX : آشنایی با محیط نرم افزار Main Toolbar Other امیدوارم از دیدن ویدیوی قسمت […]
۴ اسفند, ۱۳۹۴
3Ds-MAX-01-1024x408

قسمت ۰۱ آموزش ۳Ds MAX

مباحث  ویدیوی قسمت ۰۱ آموزش ۳Ds MAX : پیش گفتار آشنایی با محیط نرم افزار View Ports Visual Style (حالت بصری) […]