۴ اسفند, ۱۳۹۴
Vray-03

قسمت ۰۳ آموزش V-ray و پست پروداکشن

مباحث  ویدیوی قسمت ۰۳ آموزش V-ray و پست پروداکشن : V-ray Materials Part 1 امیدواریم از ویدیوی قسمت ۰۳ آموزش V-ray […]
۴ اسفند, ۱۳۹۴
Vray-02

قسمت ۰۲ آموزش V-ray و پست پروداکشن

مباحث  ویدیوی قسمت ۰۲ آموزش V-ray و پست پروداکشن : V-ray  IES V-ray Sun امیدواریم از دیدن ویدیوی قسمت ۰۲ آموزش V-ray و […]
۴ اسفند, ۱۳۹۴
Vray-01

قسمت ۰۱ آموزش V-ray و پست پروداکشن

مباحث  ویدیوی قسمت ۰۱ آموزش V-ray و پست پروداکشن : v-ray light type : Plan Sphear Mesh Dome امیدواریم از دیدن ویدیوی […]
۴ اسفند, ۱۳۹۴
00

قسمت ۰۰ آموزش V-ray و پست پروداکشن

قسمت ۰۰ آموزش V-ray و پست پروداکشن، به معرفی، نصب و راه اندازی V-ray بر روی کامپیوتر شما می پردازد. […]