در این آموزش شما یاد میگیرید که چگونه نرم افزار اتوکد را ریست کنید !