یکی از فرمان هایی که شاید دونستن آن ضرورت زیادی دارد و باعث می شود که شما بتوانید از اتوکد بهتر و بهینه تر استفاده کنید فرمان Xref است.

شما با استفاده از این فرمان می توانید از قابلیت های زیر استفاده کنید.

برای دیدن این ویدئو حتما از فیلتر شکن استفاده کنید . برای حمایت ما وارد کانال یوتیوب ما شوید و این کانال را subscribe کنید.


Attach کردن فایل ها به صورت موقت

شما با استفاده از فرمان Xref می توانید فایل ها با پسوند DWG,PDF,Jpge و… را به فایل خود پیوست دهید.

پیوست دادنه یا همان Attach کردن با استفاده از فرمان XREF این مذیت را دارد که شما می توانید از فایل اتچ شده استفاده کنید ولی تغییراتی روی آن اعمال ننمایید.

به عنوان مثال زمانی که شما می خواهید از فایل پلان خود یک مقطع بزنین چند راه وجود دارد

  1. راه کار اول این است که شما مقطع را در فایل پلان خود که بسیار شلوغ هم هست بزنین که خوب این کار اصلا کار معقولی نیست
  2. راه دوم این است از فایل پلان یک کپی بردارین و در فایل جداگانه این کار را انجام دهید که خوب این هم راهکار مناسبی نمی تواند باشد.

اما راهکار سومی وجود دارد که از همه معقول تر و کاربردی تر است.

راهکار سوم همان XREF است که می توانیم از فایل به عنوان یک Reference استفاده کنیم.

Attach کردن فایل برای تیم ورکنگ

زمانی که شما به صورت تیمی روی یک پروژه کار می کنید برای آن که بتوانید فایل های همکاران خود را در لحظه ببینید و شاید حتی از آن ها برای تکمیل پروژه خود استفاده کنید , می توانید از این روش باز هم استفاده کنید.