مصاحبه مهندس عرفان مراتی از هنرجویان آرچ آرت

آقای مراتی دانشجوی معماری هستند وهمیشه دغدغه این را داشته اند که کارهایشان را بصورت خاص ارائه کنند چه به اساتید و چه در دنیای واقعی کار وقتی که این هدف را پیش گرفتند با آرچ آرت آشنا شدند و بعد از استفاده از دوره های آموزشی آرچ آرت توانسته اند به اهداف خود برسند و پیشنهاد ایشان این است که اگر چنین اهدافی دارید دوره های آرچ آرت را دنبال کنید. وب سایت آموزشی آرچ آرت بهترین آموزش ها را در اختیار شما قرار می دهد.