مصاحبه با مهندس مهرناز خزاعی از هنر جویان آرچ آرت

نظرات مهندس مهرناز خزاعی در مورد دوره های آموزشی آرچ آرت. مدت دو سال است که با آرچ آرت آشنا شده اند و دوره های آن را گذرانده اند و ایشان می گویند در اوایل شروع کلاس ها بسیار واهمه داشته اند و بعد از گذراندن دوره مدل سازی از موفقیت و پیشرفت خود خیلی راضی هستند و همچنین در حال گذراندن دوره vray هستند. وب سایت آموزشی آرچ آرت بهترین آموزش ها را در اختیار شما قرار می دهد. www.archart.ir