مصاحبه الهام انجم شعاع از هنرجویان آرچ آرت

خانم مهندس انجم شعاع در مصاحبه خود در مورد دوره های آموزشی آرچ آرت بیان می کند که در سال 92 دوره 3d max را در یک آموزشگاه گذرانده و بعد از آشنایی با آرچ آرت و مقایسه کردن خود با هنرجویان آن و با دیدن مهارت و قدرت بالای آن ها که در خودشان ندیده اند ،باعث انگیزه ای شده که از اول بتوانند با کمک آرچ آرت و با قدرت بیشتری دوره های آموزشی را پشت سر بگذارند و الان در حال گذراندن دوره پست پروداکشن می باشند و توانسته اند به آن نقطه ای برسند که وارد بازار کار شوند. وب سایت آموزشی آرچ آرت بهترین آموزش ها را در اختیار شما قرار می دهد.