آموزش « Vray Edge Fillet »

 

 

این آموزش در مورد چگونگی اضافه کردن جزئیات اضافی به لبه های سطوح می باشد .در این صحنه قصد داشته ایم که لبه های سخت بتن ، خشن تر ، زمخت تر و کمتر یکنواخت به نظر برسد . در وی ری مپی هست به نام vrayedgestex map که معمولا برای متریال های سیمی از آن استفاده می کنید . ( به عنوان مثال مخفی کردن خطوط رندر) همچمنین این مپ می تواند برای bump map استفاده شود تا به لبه های گرد شده برجستگی بدهد .

در سه مثال زیر ما در ابتدا vrayedgestex را برای diffuse و برای یک متریال خاکستری تعریف کرده ایم ( برای وضوح بیشتر لبه ها با رنگ قرمز مشخص شده اند) در شکل دو یک noise map سیاه و سفید را تعریف کرده ایم و در شکل سوم این دو روش با یکیدیگر با استفاده از vraycomptex map ترکیب شده اند.

vraycomptex map یک مجموعه ای هست که اثرات شکستگی را به لبه ها تکثیر می دهد در غیر این صورت خطوط قرمز لبه های میز صاف و یکنواخت می باشند.  تنظیمات vraycomptex برای تکثیر کردن مانند blending modes در فتوشاپ می باشد و درک آن بسیار آسان است. توصیه میکنم تا با حالت های مختلف این مپ را آزمایش کنید تا احساس خوبی برای کاری که انجام می دهید به دست آورید.

 

 

در این تصویر ،1 یک رندر بدون هیچ bump map است ، 2 فقط با vrayedgestex و 3 نتیجه نهایی کار است.