انیمیشن در انیمیشن با لومیون

میدونی انیمیشن در انیمیشن با لومیون چیه ؟!!!
در این ویدئو آموزش لومیون 10 ، به شما پخش ویدئو تلویزیون در لومیون رو به شما آموزش دادیم.
آموزش لومیون خیلی طول نمیکشه و  در زملنی کوتاه شما آموزش های صفر تا صد لومیون رو یاد میگیرید.
خیلی آسون میتونی رندر گیری سریع با لومیون رو تجربه کنی.