در این ویدیو ما به شما راهکار غیر فعال کردن صفحه selection cycling را آموزش میدهیم.

با این راهکار شما به راحتی میتوانید روی خط ها در اتوکد کلیک کنید و به مشکل خط رو خط در اتوکد بر نخورید.