این ویدیو مخصوص کسانیه که نمیخوام دوباره رندر بگیرن !

اگر همیشه باشیشه ها مخصوصا با شفافیت شیشه ها در رندر مشکل داری حتما این ویدیو رو کامل و بادقت ببین.

در این ویدیو ما به یاد میدیم که بدون رندر گیری دوباره شفافیت شیشه رو با کمک پست پروداکشن در رندرتون بالا ببرید !