بعد از دیدن این ویدیو به راحتی پله های curve یا پله منحنی را در اتوکد طراحی کنید.