چه قدر ما رو میشناسید ؟

از کی با ما همراه بودین ؟

برای رسیدن به این نقطه ای که هستیم خیلی کار کردیم.

شاید براتون جالب باشه که ما جزو اولین تیم های آموزشی بودیم که ویدئو آموزشی رو ضبط می کردیم

بیشتر از اونی که فکرش رو بکنید تلاش کردیم، شکست خوریدم، ولی هیچوقت دست از تلاش نکشیدیم.

و امروز می تونیم با افتخار سرمون رو بالا بگیریم و بگیم بهترینیم.

در این ویدیو ما براتون از خودمون، شکست هامون، تلاش هامون میگیم.