یکی از مشکلات نرم افزار اتود این است که UCS یا دستگاه محور کاربر همیشه داخل نقشه ما اتوکد قرار دارد و ما مجبور به جا به جایی ان هستیم.

در این آموزش ما به شما نحوه قفل کردن UCS یا دستگاه محور کاربر را آموزش میدهیم تا دیگه با UCS متحرک در اتوکد به مشکل بر نخوریم.