خانم سلیمان قبل از آشنایی با گروه آرچ آرت دوره های مدلسازی را در جایی دیگر آموزش دیده اند اما با آن دوره ها نتوانستند طرح های خود را به راحتی سه بعدی کنند بعد از آشنایی با گروه آرچ آرت و گذراندن دوره های مدلسازی توانستند به راحتی تمامی طرح های خود و هر آنچه که در تصاویر و فیلم ها می بیند سه بعدی کنند.وب سایت آموزشی آرچ آرت بهترین آموزش ها را در اختیار شما قرار می دهد. www.archart.ir