نظرات مهندس مهرناز خزاعی در مورد دوره های آموزشی آرچ آرت. مدت دو سال است که با آرچ آرت آشنا شده اند و دوره های آن را گذرانده اند و ایشان می گویند در اوایل شروع کلاس ها بسیار واهمه داشته اند و بعد از گذراندن دوره مدل سازی از موفقیت و پیشرفت خود خیلی راضی هستند و همچنین در حال گذراندن دوره vray هستند. وب سایت آموزشی آرچ آرت بهترین آموزش ها را در اختیار شما قرار می دهد. www.archart.ir