خانم میرزایی دوره های آموزشی اتوکد آرچ آرت را استفاده کرده اند و به نظر خودشان بسیار پیشرفت کرده اند و راضی بودند. در ادامه می خواهند از دوره مدل سازی تری دی مکس و Vray استفاده کنند. وب سایت آموزشی آرچ آرت بهترین آموزش ها را در اختیار شما قرار می دهد که برای استفاده از آن ها می توانید به سایت آرچ آرت مراجعه نمایید.