نظرات مهندس ایمان ضمیری در مورد دوره های آموزشی آرچ آرت. آقای ضمیری دانشجوی کارشناسی معماری هستند و هدف از گذراندن دوره های مدل سازی رچ آرت این بوده است که بتوانند هر حجم را با رویکردهای خاص معماری مدل کنند و با ایجاد یک portfolio جامع بتوانند با شرکت ها و دانشگاه های بین المللی ارتباط برقرارکنند و هدف بعدی ایشان دنبال کردن دوره ی رندرینگ آرچ آرت است. وب سایت آموزشی آرچ آرت بهترین آموزش ها را در اختیار شما قرار می دهد. www.archart.ir