هدف مهندس نوید بنی اسد برای گذراندن دوره های آرچ آرت مهاجرت بوده است که در طول یک سال توانسته است دوره مدلسازی را به طور حرفه ای به پایان برساند و در حال حاضر در حال  گذراندن دوره رندر می باشد. وی در ادامه ی مصاحبه خود گفت وب سایت آموزشی آرچ آرت بهترین آموزش ها را در اختیار شما قرار می دهد. www.archart.ir