طبق نظرات خانم پورسعید این دوره ها خیلی برایشان مفید بوده و همیشه دنبال آموزش کاربردی بوده اند و درحال حاضر با موفقیت توانسته اند دوره مدل سازی را به اتمام برسانند و همچنین حضور دوباره ایشان در دوره های رندر و پست پروداکشن ، بدلیل مکمل بودن این دوره ها با یکدیگر در حرفه وموفقیت فرد می تواند کمک کند. وب سایت آموزشی آرچ آرت بهترین آموزش ها را در اختیار شما قرار می دهد.